w w w . e m b o s - l t d . c o m
 

"Ембос" ООД
Габрово
ул. "Венера" 16

фабрика:
Габрово,  кв. "Бойката"
ул. "Бойката" 117
тел./факс: 066 / 808 061
GSM: 0887 640 071;  0883 316 178;  0888 498 426

магазини:
Габрово "ул. Николаевска" 72

Шумен бул "Цар Освободител" 64
тел. 054 / 6 26 92

E-MAIL - emboss@mail.bg